A.B.

A.B.

3.14.2012

Testamentul unei zile

Azi voi lăsa zilei de mâine înainte de moarte
 o pagină de amintiri şi gânduri deşarte.
 Voi lăsa o oră de şoapte să strige în noapte
 durerea unei zile care a trecut nevăzută de tine.
 Stropi reci să te scalde în ape ce curg nicăieri
ca ziua de azi s-o uiţi mai greu decât ieri.
 Totuşi las un loc tainic sub ochii tăi senini
 în care să curgă ziua de mâine în potop de lumini.

E-atâta primăvară-n părul tău

Mă regăsesc în stropul de ploaie
 înaintând glisant pe trupu-ți fierbinte
 e-atâta primăvară-n părul tău vioaie
 și-atâtea flori vărsând parfumul în cuvinte.
 Dar fericirea mea, ca stropul tentat să te atingă
 Se-mpuținează grabnic în clipe și secunde
 Evaporarea-n cercuri ‘nalte mă ridică
 De ochii tăi pentru vecie mă ascunde.

1.20.2012

Raza şi floarea

O rază de soare privea din înălţimi
puţinele minuni rămase pe pământ.

- O floare!
Eşti sigur că o floare în taină îţi răpeşte
dulce fior din creştet până-n tălpi?
Nu crezi că lumea-ţi poate oferi şi alte frumuseţi?
îi spuse Soarele îngândurat...

- Îndată ce privirea mi-a lunecat sfioasă
pe catifeaua albă a chipului ei blând
toată lumina mi-a fost îndreptată
către un singur loc de pe pământ.

Am împletit lumina petală cu petală,
cunună de parfum deasupra noastră.

Pe fiecare frunză am desenat iubire,
căci nicăieri pe lume, nimic nu-i mai frumos,
şi în această zi plutind de fericire
Vreau să primim binecuvântarea lui Hristos!

- Dar floarea...ea chiar te iubeşte
cu-acelaşi foc nestrămutat?

- Sunt pe deplin asigurat.
Poţi s-o întrebi, să te convingi.

Se citea fericirea pe chipul florii
iar parfumul plăcut care învăluia totul în jur
era încă un semn al netăgăduitei iubiri.
Soarele s-a mulţumit să privească şi să înţeleagă
că raza va fi pentru totdeauna alături de floare,
şi floarea va fi luminată de o singură rază.
Un nou blog  pe wordpress:)